Edukacija

Edukacija
shap

Edukacija

Poštovani članovi Udruženja
i korisnici veb stranice

na ovoj stranici možete pronaći najave za edukacije, kongrese i stručne skupove.

Takođe, na linkovima ispod možete preuzeti edukativne tekstove i prezentacije koje su članovi Udruženja i drugi stručnjaci iz fizikalne medicine i rehabilitacije i srodnih oblasti pripremili za stručne skupove ili objavili u naučnim časopisima.


BIJELA KNJIGA o fizikalnoj medicini i rehabilitaciji u Evropi - PDF
Uslovi za prevod "Bijele knjige" na srpski jezik - PDF
Dijagnostičke i terapijske usluge za pacijente sa osteoporozom - PDF
Multidisciplinarni pristup u liječenju bolesnika sa osteoporozom - PDF
Kongres fizijatara / Zbornik radova - PDF
Protokol rehabilitacije nakon prednje cervikalne discektomije i fuzije - PDF

Obavještenje za članove Udruženja

16.10.2020.

Poštovane kolege, prijatelji
Mnogi aspekti naših života su već duže vrijeme u jednom sasvim novom stanju funkcionisanja, ali ipak funkcionišemo. Neka sasvim nova prilagođavanja su bila potrebna i dalje su potreba. U ovom novom svjetlu funkcionisanja nismo u mogućnosti da organizujemo naš redovni godišnji skup jer, kao zdravstvenim radnicima, na prvom mjestu nam je prevencija i zaštita zdravlja. Ali to nikako ne znači da su nam ruke vezane.
Podstaknuti nedavno završenim prvim virtuelnim, online Evropskim Kongresom fizijatara, održanog od 19.-23.09.2020. želimo da preko website-a našeg Udruženja svim kolegama predstavimo i učinimo dostpunim jedan dio predavanja i prezentacija iz sesije Dječije habilitacije i rehabilitacije. U pitanju su radovi kolega sa Odjeljenja za dječiju rehabilitaciju i habilitaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banjaluka, koji su bili učesnici na Kongresu:

1. Đurđica Stevanović-Papić, Samra Pjanić: CONSERVATIVE TREATMENT OF SCOLIOSIS OF DIFFERENT ETIOLOGIES
2. Gabriela Mirković, Samra Pjanić, Đurđica Stevanović-Papić: EFFICACY OF SEAS THERAPY IN ACTIVE SELF-CORRECTION OF PATIENTS WITH AIS
3. Iva Papić: MARTE MEO METHOD
4. Amela Mujanić: THE IMPORTANCE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPIST IN THE PROCESS OF EARLY INTERVENTION
5. Dobrinka Dragic, Samra Pjanic, Đurđica Stevanovic-Papic: SCOLIOSIS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN RELATION TO CEREBRAL PALSY TYPES AND GROSS MOTOR FUNCTION CLASSIFICATION SYSTEM (GMFCS)

Sa željom da ćemo na ovaj način doprinijeti našoj edukaciji i svakodnevnom radu sa pacijentima zahvaljujemo se koleginicama na uloženom radu i trudu i što su svoje radove učinile dostpunim svim našim članovima.
Nadamo se skorom viđenju i druženju i razmjeni znanja i iskustava.

S poštovanjem,
Doc dr sc med. prim. dr Tatjana Nožica- Radulović

Stručni sastanak "Hronični nespecifični bol u leđima-biomehanika lumbosakralne regije i postura"

26.11.2019.

Poštovane koleginice i kolege,
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA je ove godine u decembru domaćin stručnog sastanka koji organizuje u saradnji sa Sekcijom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva.

Stručni sastanak pod nazivom "Hronični nespecifični bol u leđima-biomehanika lumbosakralne regije i postura" će se održati 06. decembra 2019. godine u amfiteatru Vojnomedicinske akademije sa početkom u 12 časova. Stručni skup je bodovan sa 3 boda za predavače, 2 boda za slušaoce.

Satnica

12.00 - 12.30


12.35 – 13.00


13.00 – 13.30

13.35 – 14.00

Tema

Biomehanika lumbo-sakralne regije u funkciji održavanja posture

M.transversus abdominis i Mm.obliqus abdominis i njihova uloga u održavanju posture

Bol u leđuma i postura

Posturalna analiza - prikaz slučaja

Metod obuke

Predavanje


Predavanje


Predavanje

Predavanje

Predavač

Prof dr Zorica Brdareski


Dr Vesna Pejović


Doc dr A. Vukomanović

Dr Svjetlana Aničić

Prijavljivanje za ovaj stručni sastanak je lično, prije početka samog skupa. Za slušaoce koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva, kotizacija iznosi 2000.00 dinara. Sastanak je akreditovan i za fizioterapeute. Kontizacija se može uplatiti pri podizanju sertifikata u prostorijama Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd ili na žiro račun 205-8041-21 poziv na broj 083 (za svakog učesnika posebna uplatnica, uplatnica je dokaz o uplati, predaje se u prostorijama Srpskog lekarskog društva pri podizanju sertifikata). Telefon blagajnika Srpskog lekarskog društva je 0113348654.

6. Master Class “Osteoporoza i osteoartritis od tretmana bola do poboljšanja funkcionalnosti“

13.09.2019.

Poštovane kolege,
Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i Srpsko udruženje za terapiju bola organizuju Kongres na temu "Osteoporoza i osteoartritis od tretmana bola do poboljšanja funkcionalnosti". Kongres će se održati 4. i 5. oktobra 2019. u Crowne Plaza, Beograd.
Sve dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Online kurs - BIOMECHANICS4REHAB

13.09.2019.

Poštovani,
ESPRM organizuje online kurs "Metodologije biomehaničke procjene za poboljšanje procesa rehabilitacije".
Kurs će se održavati od 18. oktobra do 18. decembra 2019. godine a više informacija možete pronaći ovdje, a registraciju možete izvršiti na stranici ovdje.

KURS MEZOTERAPIJA - Klinička primena

17.01.2019.

Poštovani,
Fizio Vračar u saradnji sa Asocijacijom za kliničku mezoterapiju Srbije (KMS) organizuje kurs Mezoterapija-klinička primena, 30-31.marta 2019.
Kurs će biti održan u prostorijama Fizio Vračara u LJubostinjskoj 2, Beograd. Specijalni gost predavač će biti dr Jacques Le Coz.
Kurs je Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije A-1-2627/18 i nosi 12 bodova za predavače, a 6 za polaznike.
Kurs je namijenjen ljekarima a više informacija možete dobiti ovdje.

SIMPOZIJUM - „Uoči rano; učini prvi korak“

25.10.2018.

Poštovani,
26. i 27. oktobra 2018. godine, u Etno selu "Stanišić" u Bijeljini, održaće se Simpozijum posvećen Svjetskom danu artritisa pod nazivom "Uoči rano; učini prvi korak".
Organizatori ovog Simpozijuma su: Udruženje Reumatologa Republike Srpske, Bosanskohercegovačka Liga Protiv Reumatizma, Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet Banja Luka, Univerzitetski Klinički Centar Republike Srpske, Zavod "Dr Miroslav Zotović" i Kuća Zdravlja Bijeljina.
Kompletan program možete preuzeti ovdje.

Advanced Symposium of Shoulder Rehabilitation: Hands on Shoulder!

22.10.2018.

Poštovani,
Simpozijum se održava 09. i 10.11.2018. godine u Beogradu (Hotel "Trim" Kompleks republičkog Zavoda za sport).
Ciljevi simpozijuma su upoznavanje sa osnovama kliničkog pregleda radi postavljanja pravilne dijagnoze, usvajanje najsavremenijih protokola za lečenje najčešćih oboljenja ramena i ovladavanje kineziterapijskim rehabilitacionim tretmanom oboljenja ramena.
Više informacija nalazi se u POZIVNOM PISMU.

SAVREMENA RADIOFREKVENTNA TERAPIJA SA AKTIVNIM STANICAMA - INDIBA 448 kHz prikazni seminar

17.10.2018.

Poštovani,
Sa zadovljstvom vas obavještavamo da će se u četvrtak 25. oktobra 2018., sa početkom u 12:30 u Kongresnoj dvorani u Banji Slatini održati predavanje i prezentacija:
»SAVREMENA RADIOFREKVENTNA TERAPIJA SA AKTIVNIM STANICAMA - INDIBA 448 kHz« prikazni seminar.
Predavači na seminaru rade uspješno na području rehabilitacije, sporta, novih tehnologija i najnovijih svjetskih trendova u fizikalnoj i medicinskoj rehabilitaciji, teoretski i praktično.
Andrej Švent, PhD (c) - LJubljana i Marko Bundalo, viš. fiziot. - Beograd
Više informacija o seminaru možete dobiti ovdje ili na stranici.

Savremeni pristup dijagnostici i lečenju lumbalnog bola

17.10.2018.

Poštovane kolege,
Obavještavamo vas da će se u utorak, 23. oktobra 2018. god., u Kongresnoj sali Banje Slatina, sa početkom u 13:30 održati predavanje na temu:
"Savremeni pristup dijagnostici i lečenju lumbalnog bola"
Predavač je prof. dr Ljubica Konstantinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Beograd.
Predavanje će akreditovati Savjet za zdravlje Republike Srpske kao stručni skup u zdravstvenoj ustanovi.

4th World online Master Course: 2019 principles and practice of scoliosis conservative treatment

11.10.2018.

We are pleased to inform you that the 4th WORLD ONLINE MASTER COURSE: 2019 PRINCIPLES AND PRACTICE OF SCOLIOSIS CONSERVATIVE TREATMENT (Who, How, When and Why to treat)” will be held under the auspices of the UEMS PRM Board. UEMS PRM Board Fellows and registered trainees benefit from 20% fee discount.

Međunarodna konferencija - Baromedicina danas

08.10.2018.

Centar za baromedicinu i tretman hroničnih rana Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, 17. i 18. oktobra 2018., organizuje Međunarodnu konferenciju pod nazivom "Baromedicina danas". Konferencija će se održati u Kongresnoj dvorani Banje Slatina kod Banjaluke.
Učešće na Konferenciji je bez kotizacije ali uz obaveznu registraciju na e-mail adresu kontakt@ms.zotovicbl.org, najkasnije do 10.10.2018., uz naznaku učešća oba dana ili samo jedan od dana Konferencije.
Konferenciju akredituje Savjet za zdravlje pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske a tokom Konferencije će biti obezbjeđen konsekutivni prevod.
Konačan program možete preuzeti ovdje.

7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

25.07.2018.

Od 27 – 30. septembra 2018. u hotelu “Mellain” u Tuzli održaće se 7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.
Teme kongresa su:

 • Rehabilitacija muskuloskeletnih bolesti i povreda
 • Neurološka rehabilitacija
 • Pedijatrijska rehabilitacija
 • Balneoterapija
 • Slobodne teme
Više informacija možete pronaći na: www.kongresfizijatarabih.com.

II Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

25.07.2018.

The 2nd Congress of Orthopedic and Traumatology Surgeons of Bosnia and Herzegovina will take place in Mostar, Bosnia and Herzegovina from 27 September to 29 September 2018.
Official Congress website www.uotbih.ba
Please use online registration form available on www.uotbih.ba and www.promotours.ba.

Peti kongres fizijatara Crne Gore

05.06.2018.

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će se Peti kongres fizijatara Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, održati u Institutu Igalo, od 18. do 20.10.2018. god.
Teme našeg kongresa su:

 • Budućnost fizikalne i rehabilitacione medicine (Uloga i mjesto fizikalne i rehabilitacione medicine u razvoju zdravstvenog turizma)
 • Balneologija
 • Pedijatrijska rehabilitacija
 • Rehabilitacija bolesti i povreda koštano – mišićnog sistema
 • Neurološka rehabilitacija
 • Kardiopulmonalna rehabilitacija
 • Slobodne teme
Više informacija možete pronaći ovdje.
Dobro došli na Peti kongres fizijatara Crne Gore!
Organizacioni odbor.

Kurs ultrazvučne dijagnostike

05.06.2018.

Kurs ultrazvučne dijagnostike EURO-MUSCULUS - IX ove godine će se održati u Milanu od 2-4. novembra. Ove godine trodnevna manifestacija sastoji se od dva simultana kursa.
U prva dva dana, dok učesnici budu proučavali šest zglobova i njihove zajedničke patologije u osnovnom dijelu; oni će se više fokusirati na živce i spastičnost u naprednom dijelu kursa. Poslednjeg dana će se proučavati u potpunosti ultrazvuk - vođene intervencije na jutarnjim satima imaćete priliku slušati različita "najsavremenija" predavanja stručnjaka u popodnevnim satima.
Više informacija i registracija na: www.euromusculus2018.org
U ime EURO-MUSCULUS i USPRM
Levent Özçakar, MD.

Simpozijum "Hirurško liječenje povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, kontroverze, savremeni stavovi i inovacije"
PRVO OBAVJEŠTENJE

12.03.2018.

Poštovane kolege, dragi prijatelji,
Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na Simpozijum "Hirurško liječenje povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – Bazična razmatranja, kontroverze, savremeni stavovi inovacije" koji će se održati u Zavodu za fizikalnu medicine i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banja Luci u periodu od 07-09. septembra 2018. godine.
Simpozijum organizuju Odjeljenje za neurorehabilitaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka i Odelenje za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem fizijatara Republike Srpske i Udruženjem neurohirurga Srbije.
Ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu čuju i razmjene aktuelnosti iz oblasti dijagnostike, liječenja i rehabilitacije povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema. Predavači su eksperti iz oblasti neurohirurgije, ortopedije, plastične hirurgije, radiologije, neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije perifernog nervnog sistema iz zemlje i regiona.
Sve dodatne informacije o registraciji kao i kompletan program možete pronaći na veb stranici Simpozijuma: www.neurohirurskiskup2018.com
Osim stručnog dijela veselimo se i zajedničkom druženju i novim poznastvima!
Organizacioni odbor

XVII Mediteranski Kongres Reumatologa

30.01.2018.

Poštovane kolege,
XVII Mediteranski Kongres Reumatologa održaće se od 12-14. aprila 2018. godine u italijanskom gradu Đenovi.
Više informacija o prijavi možete pronaći ovdje, a program Kongresa možete preuzeti ovdje.

Edukativni kurs "Fizička aktivnost u službi zdravlja"

30.09.2017.

Poštovane kolege,
U subotu, 30. septembra 2017. godine, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje edukativni kurs pod nazivom "Fizička aktivnost u službi zdravlja".
Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima ginekologije, ortopedije i traumatologije, fizijatrima i svim zainteresovanim ljekarima.
Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa Aviva i Šrot metodama vježbanja i mogućnostima koje one pružaju u odnosu na zdravlje. Kroz predavanja, praktične vježbe i rad u maloj grupi, polaznicima će se pružiti detaljne informacije o kliničkoj anatomiji reproduktivnog sistema žena, kliničkoj anatomiji i biomehanici kičmenog stuba, značaju pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i pravilnog disanja na zdravlje.
Nakon bloka predavanja predviđen je praktični dio gde će polaznicima biti prezentovane Aviva i Šrot metode vežbanja i pravilnog disanja te će i sami polaznici aktivno učestvovati u njihovom izvođenju. Dobijeno znanje polaznici će moći primjeniti u praksi što će u velikoj mjeri doprinijeti očuvanju zdravlja i efikasnijem tretmanu pacijenata.
Program edukativnog kursa možete preuzeti ovdje.

On-line edukacija iz primjene biomehanike u rehabilitaciji

21.09.2017.

Poštovane kolege,
Obavještavamo Vas da, pod nadzorom Evropskog odbora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, počinje onlajn kurs biomehanike u rehabilitaciji. BIOMECHANICS4REHAB
Glavna tema kursa je biomehanička procjena kao važan alat za fizijatre.
Za više informacija pogledajte sljedeći link.
Za sve dodatne informacije i konsultacije obratite se na mejl: gordanastefanovski@gmail.com
Prof. dr Gordana Stefanovski.

Stručni skup - MULTIPLA SKLEROZA

15.09.2017.

Poštovane kolege,
Udruženje fizijatara RS i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka organizuju stručni skup o multiploj sklerozi 15.9.2017. godine sa početkom u 14 časova, u sali Socijalno-edukativnog centra u ulici Mladena Stojanović br 6, Banjaluka.
Predavanja će održati:

 • prof. dr Jasna Jančić, neuropsihijatar Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, Beograd
 • dr Sanja Grgić, neurolog, UKC Banjaluka
 • dr Siniša Marković, fizijatar, SB Mlječanica
Skup će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a tad će biti podijeljeni i certifikati sa predhodnog skupa.

3rd International Menopause Society Regional Conference and 2nd Serbian Menopause Society Congress

16-18.11.2017.

Poštovane kolege,
Multidisciplinarno udruženje za menopauzu (International Menopause Society), poziva Vas da aktivno učestvujete na "3rd International Menopause Society Regional Conference and 2nd Serbian Menopause Society Congress", koji će se održati od 16-18. novembra 2017 god. u hotelu Crown Plaza, Beograd.
Tema kongresa je: “Poboljšanje zdravlja u srednjem životnom dobu”. Kongres je posvećen lekarima i zdravstvenim radnicima raznih oblasti: interne medicine, endokrinologije, ginekologije, reumatologije, fizikalne medicine, opšte prakse, urologije, kardiologije, itd.
Kongres se organizuje u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Beogradu, Klinikom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i Endokrinološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva.
Preliminarni program.

Simpozijum o skoliozi 2017.

28.10.2017.

Poštovane kolege,
Društvo za usavršavanje i medicinsko obrazovanje (DEUS) organizuje Simpozijum o skoliozi koji će se održati 28.10.2017.god. u Hotelu Crown Plaza, Beograd.
Na ovom Simpozijumu će se okupiti najeminentniji domaći i svjetski stručnjaci koji će temu skolioze obraditi sa svih aspekata.

Prijava za ljetnu školu u Marseju

3-13.07.2017.

Dear Colleagues,
We have 24 trainees registered in European School Marseille 2017.
6 places still available for participating in the school. If some of your trainees are interested, please send me rapidly their name, email and registration form completed. We will registered the 6 trainees on the first-come, first-served basis.
To complete the registration, the trainees have to send:

 • a short CV
 • a letter of intention
 • a letter of support from the PRM department to which he/she belong
 • a letter of support from you as National Manager
 • the Board registration number
Before coming trainees will need to send us a copy of their European Health Insurance Card (European trainees) and an international insurance file.
Looking forward to read from you.
Best regards,
Prof. A Delarque, Prof. JM Viton, Prof. L Bensoussan.

Evropska ljetna škola za specijalizante FMR u Marseju 2015.

19.11-22.10.2015.

Kao predstavnici BiH specijalizantice fizikalne medicine i rehabilitacije dr Samra Pjanić i dr Dunja Milićević (ZZFMR „Dr M.Zotović“) su učestvovale na Evropskoj ljetnoj školi za specijalizante u Marseju, Francuska, koja je trajala od 01.07. do 10.07.2015. Ljetnu školu je pohađalo 30 specijalizanata iz skoro svih dijelova Evrope (Italija, Malta, Španija, Irska, Velika Britanija, Portugal, Holandija, Njemačka, Švajcarska, Mađarska, Bugarska, Litvanija, Latvija, Grčka, Slovenija i Bosna i Hercegovina).
Teme predavanja ovogodišnje Škole su bile vezane za analizu posture tijela i hoda, motoričko onesposobljenje kod ljudi, rehabilitaciju i neurofiziologiju. Cjelodnevna predavanja su organizovana u vidu jutarnje i poslijepodnevne sesije. Predavači su bili domaći i strani, uglavnom profesori (specijalisti FMR i neurologije, predsjednici UEMS PRM Board-a i Europske akademije rehabilitacijske medicine itd.).
Među raznovrsnim stručnim temama bilo je i jedno zanimljivo predavanje američkog novinara Gary Burkharta koji je u svom višesatnom izlaganju govorio kako se pojaviti na kongresu i postati zapažen nakon prezentovanja svog rada, biti primjećen, zanimljiv, (ne)odgovoriti na sva pitanja i na kraju ostati zapamćen kao zanimljiv izlagač. Takođe je promovisan sledeći 20. Evropski kongres FMR u Estorilu (u blizini Lisabona), Portugal, koji će se održati od 23. do 28.aprila 2016. Predsjednik organizacije Kongresa Jorge Lains je pozvao specijalizante da na istom, aktivno učestvuju u što većem broju.
S obzirom na dužinu trajanja predavanja u toku sedmice, vikend je bio rezervisan za razgledanje velikog broja znamenitosti koje nudi ovaj istorijski značajan lučki grad.

Intratekalna Baklofenska pumpa u tretmanu spasticiteta i hroničnog bola

18.5-20.5.2015.

Stručni tim u sastavu dr Boškić-fizijatar, dr Glogovac Kosanović-specijalizant, N.Jeremić, M.Cupić- dipl.med.sestre i V.Sarajlić- fizioterapeut iz Zavoda " dr M.Zotović" je od 18.5-20.5.2015 god. učestvovao na trodnevnoj radionici -"Intratekalna Baklofenska pumpa u tretmanu spasticiteta i hroničnog bola" koja je organizovana u Univerzitetsko rehabilitacionom Institutu Soca, Ljubljana. Radionica je organizovana pod pokroviteljstvom kompanije Medtronic a predavači su članovi ITB tima Slovenije na čelu sa dr Klemen Grabljevec, fizijatar. Kroz predavanja i praktični rad obnovljena su klinička znanja o spasticitetu, hroničnom bolu a primarni fokus radionice je usmjeren da se kroz praktični rad sa pacijentima prikažu svi aspekti rada sa ITB pumpom od selekcije pacijenata, implantacione tehnike, pracenje pacijenta sa ugrađenom pumpom, programiranje pumpe, komplikacije i rjesavanje istih. Dobijene informacije tj.vještine dovele su do poboljšanja naših znanja i stručnosti te otvorile mogućnost dijaloga sa kolegama drugih specijalnosti o primjeni Baklofenske pumpe i na našim prostorima.

Pulmološka rehabilitacija

23-24.05.2015.

Program pulmološke, odnosno plućne rehabilitacije, predstavlja sastavni dio kompleksnog liječenja mnogih plućnih oboljenja.
U okviru Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana, prije 3 godine, počelo je provođenje pulmološke rehabilitacije kod pacijenata sa plućnim oboljenjima i to sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, astmom, plućnom fibrozom,…
Programom je obuhvaćena: fizikalna terapija, medikamentozno liječenje, edukativne mjere i psihosocijalna podrška. Fizikalna terapija podrazumjeva: disajnu gimnastiku, trening disajne muskulature, trening izdržljivosti, jačanje mišićne snage, trening mišića karličnog dna, liječenje i profilaksa komplikacija osnovne bolesti (npr. profilaksa osteoporoze). Tim pulmološke rehabilitacije čine pulmolog, fizijatar,psiholog, fizioterapeut, radni terapeut i medicinska sestra/tehničar. Program sprovode dva viša fizioterapeuta, koja su prošla dodatnu edukaciju iz ove oblasti na Klinici za pulmološku i ortopedsku rehabilitaciju u Bad Reichenhall-u, Njemačka.
Početkom ove godine, pored odraslih pacijenata koje smo uključivali u program, organizovan je četvorodnevni program fizikalne terapije za djecu oboljelu od cistične fibroze, s obzirom da je fizikalna terapija kod tog oboljenja jedan od najvažnijih modaliteta liječenja.
U Sarajevu je tokom vikenda 23-24.05.2015. godine održano predavanje na temu Fizikalna terapija u liječenju cistične fibroze. Predavanje je organizovalo Udruženje za cističnu fibrozu Zehra Kalajdžić iz Sarajeva u saradnji sa Pedijatrijskom klinikom Jezero-Sarajevo i Svjetskim udruženjem za cističnu fibrozu. U subotu 23.05.2015. održano je predavanje namjenjeno roditeljima oboljele djece, dok je u nedjelju 24.05.2015. predavanje predviđeno za medicinsko osoblje koje je profesionalno vezano za rad sa ovom kategorijom. Predavači su bili Louise Lannefors PhD, fizioterapeut iz CF centra pri Ringhospitalet Copenhagen University Hospital, Danska i Maria Cecilia Rodriguez Hortal, fizioterapeut iz CF centra Stockholm-Švedska. Predavanju su prisustvovala 3 fizioterapeuta, edukovana u oblasti pulmološke rehabilitacije, i jedan ljekar iz naše ustanove.
Glavna tema predavanje bila je svakako fizikalna terapija, kao jedan od modaliteta u liječenju cistične fibroze, ali se ponovio značaj i ostalih aspekata liječenja, poput medikamentozne terapije, pravilne ishrane, psihosocijalnog prikaza bolesti. Jedna od tema je bila i inhalatorna terapija te pravilna upotreba iste. Najveći akcenat se stavio na značaj čišćenja disajnih puteva i metoda koje koristimo u te svrhe. Nakon predavanje slijedila je praktična prezentacija metoda o kojima se usmeno govorilo (Primjena PEP maske, HiPEP metode,…).

Open Medical Institute Salzburg

14.1-20.1.2015.

Poštovane koleginice i kolege,
na inicijativu prof. dr. Tatjane Bućme, predsjednice Udruženja Fizijatra RS, želim da vas izvijestim o mogućnosti učešća na seminarima iz oblasti rehabilitacije u Salzburgu.
Seminari se odvijaju svake godine pod pokroviteljstvom Američko-austrijske fondacije – AAF na lokaciji Schloss Aremberg u Salzburgu i program je u cjelini finansiran od strane Fondacije (troškovi puta, smještaj, hrana i predavanja). Učesnici dolaze iz više od 100 zemalja svijeta- srednje i istočne Evrope, centralne Azije, bivših republika Sovjetskog Saveza i drugih zemalja u tranziciji. Predavači su profesori sa nekoliko američkih univerziteta (Columbia University, Weill Cornell Medical College, New York Presbyterian Hospital) te Univerziteta u Beču i Gracu koji dolaze na dobrovoljnoj bazi.
Tokom seminara se predstavljaju novi protokoli liječenja, nove tehnologije i iskustva u zbrinjavanju pacijenata, ostvaruju kontakti i stvara mogućnost konsultacije sa predavačima u rješavanju teških slučajeva. Pored seminara, OMI nudi i sljedeće aktivnosti: Observerships, Satellite Symposia, and Visiting Professorships. Pri aplikaciji za učešće na seminaru potrebno je priložiti određenu dokumentaciju (tačni podaci su dostupni na sajtu). Ukoliko je aplikacija prihvaćena, službenik regionalne OMI kancelarije telefonski provjerava znanje engleskog jezika. Prije dolaska na seminar učesnici su dužni poslati jedan prikaz slučaja koji će na seminaru prezentovati ( detalji za pripremu i slanje prezentacije su takođe dostupni na sajtu).
Učesnici dobijaju šifru pomoću koje koriste sadržaje biblioteke u kojoj su pohranjene dosadašnje najuspješnije prezentacije, kao i mogućnost pristupa edukativnim materijalima.
Članovi Udruženja fizijatara koji su do sada učestvovali na OMI seminarima su:

 • dr Ljiljana Petrović 2004. godine
 • dr Jelena Nikolić-Pucar 2012. godine
 • dr Stanislava Markez 2013. godine
 • dr Dragana Bojinović- Rodić 2015. godine.
Dodatne informacije možete pronaći na sajtu AAF: http://www.aaf-online.org/index.php/medical-programs.html
Izvjestilac: Stanislava Markez.