Linkovi

shap shap

Linkovi

Linkovi ka internet prezentacijama partnerskih i prijateljskih ustanova i organizacija.

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“
Link

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Link

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Link

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Link

Komora doktora medicine Republike Srpske
Link

Društvo doktora medicine Republike Srpske
Link

Udruženje fizijatara Srbije
Link

Udruženje fizijatara Crne Gore
Link

Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
Link

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije
Link

Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the EU of Medical Specialists
Link