O nama

About Image1
shap shap

Članstvo i pristupnica

Poštovane kolege,
članstvo u Udruženju fizijatara Republike Srpske (UFRS) je dobrovoljno.
Članstvo u Udruženju određeno je Statutom UFRS.

Bankovna uplata na žiro-račun
Uplata članarine se vrši preko "NLB Razvojna banka", Banja Luka.
Udruženje fizijatara Republike Srpske, sa naznakom: članarina, te ime/prezime člana.
Broj žiro-računa: 56209900012126-06 / NLB Razvojna banka.
Odluka sa sjednice o visini članarine.

Mission

Pristupnica

Popunjavanjem pristupnice (koju šaljete Udruženju putem ovog formulara, poštom, e-mailom ili je lično donesete) i uplatom prve mjesečne članarine postajete član Udruženja fizijatara Republike Srpske.
Štampanu pristupnicu poslati poštom ili donijeti lično na narednom sastanku.

shap shap

Želite biti član?

Elektronska pristupnica

appointment

* Podaci koje ostavljate će se koristiti samo u svrhu komunikacije sa vama.