O nama

About Image1
shap shap

Dobrodošli na stranicu

Udruženja fizijatara
Republike Srpske

Udruženje fizijatara Republike Srpske (UFRS) je specijalističko udruženje osnovano 2000. godine na inicijativu prof. dr Mihajla Stefanovskog.
Prvi predsjednik Udruženja bio je prim. dr Veselin Đaković. Od 2005. do 2010. godine predsjednica Udruženja bila je mr sc. dr Nataša Tomić.
Na Osnivačkoj skupštini Udruženja 2010. godine za predsjednicu je izabrana prim. dr Vera Aksentić.
U martu 2015. godine na redovnoj Skupštini UFRS, za predsjednicu izabrana je prof. dr sci. med. Tatjana Bućma.
U aprilu 2019. godine na redovnoj Skupštini UFRS, za predsjednicu je izabrana Doc. dr sci. med. prim. dr Tatjana Nožica Radulović.

U aprilu 2023. godine na redovnoj Skupštini UFRS za predsjednicu je izabrana dr Sandra Trivunović.

Sjedište UFRS je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Banjaluci. Udruženje je osnovano radi neophodnosti uspostavljanja kvalitetne komunikacije između zdravstvenih profesionalaca, pacijenata i javnosti kao i saradnje sa drugim ljekarskim udruženjima i društvima u Republici Srpskoj, okruženju i inostranstvu.

Udruženje ima za cilj da kroz organizovano djelovanje svojih članova promoviše i unaprijedi razvoj fizikalne medicine i rehabilitacije kao medicinske grane značajne u prevenciji, dijagnostici i liječenju pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta života. Značajni ciljevi i zadaci Udruženja su i kontinuirana stručna edukacija članova, podsticanje naučno-istraživačkog rada, izdavanje stručnih i naučnih publikacija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.
Naša prednost je holistički pristup osobi u kontekstu okruženja i učešća u društvu. Naša snaga su generacije koje dolaze i koje su spremne prihvatiti izazove u sveobuhvatnoj rehabilitaciji i omogućiti njeno trajanje u vremenu koje je pred nama.

Radna tijela Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Naučni odbor.

Mission

Predsjedništvo

Predsjednica UFRS i Skupštine Udruženja
Dr Sandra Trivunović


Predsjednica Upravnog odbora Udruženja
Prim. dr Aleksandra Hadžiavdić


Predsjednica Naučnog odbora
***

Mission

Članovi Upravnog odbora

Dr Mladen Pušac, zamjenik

Prim. dr Biljana Majstorović

Dr Nataša Keleman

Dr Maja Vučković

Dr Rade Lončar

Dr Hristina Janjić Zirojević


Sekretar Udruženja
Dr Tanja Stanivuković