O nama

Istorijat
Prim. dr Veselin Đaković
Prim. dr

Prvi predsjednik specijalističkog Udruženja fizijatara Republike Srpske je jedan od doajena fizikalne medicine i rehabilitacije u Bosni i Hercegovini prim. dr Veselin Đaković.
Predsjednik Udruženja fizijatara RS je bio od 2000. do 2005. godine.
Svoj radni vijek je proveo u ZFMR "Dr Miroslav Zotović", prvenstveno se bavio protetičkom rehabilitacijom a obavljao je i funkciju direktora Zavoda "Dr Miroslav Zotović".
Pored Zavoda, prim. dr Veselin Đaković je radio i u Banji Vrućica i Banji Mlječanica.
Prim. dr Veselin Đaković je sada počasni član Udruženja.

Istorijat
Nataša Tomić
Mr sc. dr med

Mr sc. dr med Nataša Tomić je bila predsjednica Udruženja fizijatara RS od 2005. do 2010. godine.
U navedenom periodu Udruženje je intenziviralo svoj stručni i edukativni rad, ažurirana je lista članova te uspostavljen moderan način komunikacija unutar članova Udruženja.
Pored kliničkog rada u oblasti protetičke rehabilitacije i rehabilitacije ortopedskih pacijenata, dr Tomić je radila u Jedinici za fizikalnu rehabilitaciju SZO, kancelarija u Banjaluci i aktivno učestvovala u implementaciji mnogi međunarodnih projekata, kao što su Unapređenje rehabilitacije u zajednici u Republici Srpskoj, u kome je edukativni dio realizovan u saradnji domaćih stručnjaka i Kvins Univerziteta iz Kanade.
Dr Tomić je kao potpredsjednica Upravnog odbora Udruženja i dalje aktivno uključena u rad Udruženja. Delegat je u UEMS PRM Odboru i sekciji.

Istorijat
Vera Aksentić
Prim. dr

Prim. dr Vera Aksentić je bila predsjednica Udruženja fizijatara RS od 2010. do 2015. godine.
Od 2005. do 2010. godine bila je predsjednica Upravnog odbora Udruženja fizijatara i zajedno sa ostalim članovima učestvovala u intenzivnom razvoju fizikalne medicine i rehabilitacije u Republici Srpskoj, jačanju Udruženja i saradnji sa drugim udruženjima u Republici Srpskoj i regionu.
Prim. dr Aksentić je kao predsjednica Organizacionog odbora dala značajan doprinos organizaciji 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine koji je održan u Banjaluci 2012. Godine. Svoj radni vijek je posvetila rehabilitaciji bolesnika sa reumatskim oboljenjima. Osnovala je Kabinet za osteoporozu 2005.godine koji danas može poslužiti kao model multidisciplinarnog timskog pristupa kako u prevenciji tako u dijagnostici i terapijskim protokolima za pacijente sa osteoporozom. Učestvovala je kao predavač na stručnim skupovima u organizaciji Društva doktora medicine, Udruženja fizijatara i Udruženja za osteoporozu RS.
Autor je i koautor 20 stručnih radova iz oblasti osteoporoze.

Istorijat
Tatjana Bućma
Prof. dr sci. med.

Prof. dr sci. med. Tatjana Bućma je bila predsjednica Udruženja fizijatara RS od 2015. do 2019. godine.
Od maja 2007. godine zaposlena u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović“.
Naredne tri godine provela na Odjeljenju za liječenje pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima, a od septembra 2010. godine radi na Službi za prijem, dijagnostiku i terapiju, Kabinet za EMNG. U januaru 2017. godine imenovana za načelnika Odjeljenja za neurorehabilitaciju IIA. Završila više edukacija iz oblasti UZV krvnih sudova, laseroterapije, oblasti stereologije, te edukacija iz oblasti liječenja hroničnog bola (mezoterapije u tretmanu bola, akupunkture u tretmanu bola, stimulacija kičmene moždine u liječenju hroničnog bola u Beogradu, Osijeku i Budimpešti).
Član je Sekcije za kliničku i primenjenu anatomiju Srpskog lekarskog društva. Predsjednik je Etičkog odbora Zavoda "Dr Miroslav Zotović".

Istorijat
Tatjana Nožica Radulović
Doc. dr sci. med. prim.

Doc. dr sci. med. prim. Tatjana Nožica Radulović je bila predsjednica Udruženja fizijatara RS od 2019. do 2023. godine.
1996.-1997. Doktor medicine, KBC Bežanijska Kosa, Beograd
1997.-1999. Asistent mikrobiologije i imunologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
2000.-2003. specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka
2003. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka
2003.-2007.-Glavni fizijatar akutne rehabilitacije na Ortopedskom odjeljenju u Zavodu "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka
2008. Šef reumatološkog odjeljenja sa postoperativnim i posttraumatskim stanjima u Zavodu "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka
2019. - Načelnik reumatološkog odjeljenja sa postoperativnim i posttraumatskim stanjima u Zavodu "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka.