Линкови

shap shap

Линкови

Линкови ка интернет презентацијама партнерских и пријатељских установа и организација.

Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“
Линк

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
Линк

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Линк

Универзитетски клинички центар Републике Српске
Линк

Комора доктора медицине Републике Српске
Линк

Друштво доктора медицине Републике Српске
Линк

Удружење физијатара Србије
Линк

Удружење физијатара Црне Горе
Линк

Хрватско друштво за физикалну и рехабилитацијску медицину
Линк

Универзитетни рехабилитацијски инштитут Републике Словеније
Линк

Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the EU of Medical Specialists
Линк