O NAMA

Istorijat


 • Prim. dr Veselin Đaković

  Prvi predsjednik specijalističkog Udruženja fizijatara Republike Srpske je jedan od doajena fizikalne medicine i rehabilitacije u Bosni i Hercegovini prim. dr Veselin Đaković.
  Predsjednik Udruženja fizijatara RS je bio od 2000. do 2005. godine.
  Svoj radni vijek je proveo u Zavodu za FM i R "Dr Miroslav Zotović", prvenstveno se bavio protetičkom rehabilitacijom a obavljao je i funkciju direktora Zavoda "Dr M. Zotović".
  Pored Zavoda, prim. dr Đaković je radio i u Banji Vrućica i Banji Mlječanica. Prim. dr Đaković je sada počasni član Udruženja.

 • Mr sc. dr med Nataša Tomić

  Mr sc. dr med Nataša Tomić je bila predsjednik Udruženja fizijatara RS od 2005. do 2010. godine.
  U navedenom periodu Udruženje je intenziviralo svoj stručni i edukativni rad, ažurirana je lista članova te uspostavljen moderan način komunikacija unutar članova Udruženja.
  Pored kliničkog rada u oblasti protetičke rehabilitacije i rehabilitacije ortopedskih pacijenata, dr Tomić je radila u Jedinici za fizikalnu rehabilitaciju SZO, kancelarija u Banjaluci i aktivno učestvovala u implementaciji mnogi međunarodnih projekata, kao što su Unapređenje rehabilitacije u zajednici u Republici Srpskoj, u kome je edukativni dio realizovan u saradnji domaćih stručnjaka i Queen's Univerziteta iz Kanade.
  Dr Tomić je kao potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja i dalje aktivno uključena u rad Udruženja. Delegat je u UEMS PRM Odboru i sekciji.

 • Prim. dr Vera Aksentić

  Prim.dr Vera Aksentić izabrana je za predsjednicu Udruženja fizijatara Republike Srpske 2010.godine.
  Od 2005. do 2010. godine bila je predsjednica Upravnog odbora Udruženja fizijatara i zajedno sa ostalim članovima učestvovala u intenzivnom razvoju fizikalne medicine i rehabilitacije u Republici Srpskoj, jačanju Udruženja i saradnji sa drugim udruženjima u Republici Srpskoj i regionu.
  Prim. dr Aksentić je kao predsjednica Organizacionog odbora dala značajan doprinos organizaciji 4. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine koji je održan u Banjaluci 2012. Godine. Svoj radni vijek je posvetila rehabilitaciji bolesnika sa reumatskim oboljenjima.
  Osnovala je Kabinet za osteoporozu 2005.godine koji danas može poslužiti kao model multidisciplinarnog timskog pristupa kako u prevenciji tako u dijagnostici i terapijskim protokolima za pacijente sa osteoporozom. Učestvovala je kao predavač na stručnim skupovima u organizaciji Društva doktora medicine, Udruženja fizijatara i Udruženja za osteoporozu RS.
  Autor je i koautor 20 stručnih radova iz oblasti osteoporoze.