EDUKACIJA

Edukacija

 

Poštovani članovi Udruženja i korisnici veb stranice,

na ovoj stranici možete pronaći najave za edukacije, kongrese i stručne skupove.

Takođe, na linkovima ispod možete preuzeti edukativene tekstove i prezentacije koje su članovi Udruženja i drugi stručnjaci iz fizikalne medicine i rehabilitacije i srodnih oblasti pripremili za stručne skupove ili objavili u naučnim časopisima.

PDF
Dijagnostičke i terapijske usluge za pacijente sa osteoporozom

PDF
Multidisciplinarni pristup u liječenju bolesnika sa osteoporozom

PDF
Kongres fizijatara / Zbornik radova

 

XVII Mediteranski Kongres Reumatologa

Poštovane kolege,

XVII Mediteranski Kongres Reumatologa održaće se od 12-14. aprila 2018. godine u italijanskom gradu Đenovi. 

Više informacija o prijavi možete pronaći na: http://www.mediterraneanrheuma.com/
a program Kongresa možete preuzeti ovdje.

 

 

Edukativni kurs "Fizička aktivnost u službi zdravlja"

Poštovane kolege,

U subotu, 30. septembra 2017. godine, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu organizuje edukativni kurs pod nazivom "Fizička aktivnost u službi zdravlja".

Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima ginekologije, ortopedije i traumatologije, fizijatrima i svim zainteresovanim ljekarima.
Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa Aviva i Šrot metodama vježbanja i mogućnostima koje one pružaju u odnosu na zdravlje. Kroz predavanja, praktične vježbe i rad u maloj grupi, polaznicima će se pružiti detaljne informacije o kliničkoj anatomiji reproduktivnog sistema žena, kliničkoj anatomiji i biomehanici kičmenog stuba, značaju pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i pravilnog disanja na zdravlje.
Nakon bloka predavanja predviđen je praktični dio gde će polaznicima biti prezentovane Aviva i Šrot metode vežbanja i pravilnog disanja te će i sami polaznici aktivno učestvovati u njihovom izvođenju. Dobijeno znanje polaznici će moći primjeniti u praksi što će u velikoj mjeri doprinijeti očuvanju zdravlja i efikasnijem tretmanu pacijenata.

Program edukativnog kursa možete preuzeti ovdje.


 

ON-LINE EDUKACIJA IZ PRIMJENE BIOMEHANIKE U REHABILITACIJI

Dear colleagues,

An On-Line course, under the supervision of ESPRM is going to take place
BIOMECHANICS4REHAB
 
The course main topic is biomechanical assessment as an important tool for PRM Physicians. See the following link.
From here you will be guided through the online enrollment form.
The course will be held from 15 November 2017 to 15 January 2018. The cost of the course is 247.93 + VAT (Total 300 €) and the IBV has generated for students from ESPRM (ESPRM4R2017).a discount coupon 5% off the basic price.
 
The platform managers, experts from the Biomechanics Institute of Valencia (IBV) and Politecnico Di Milano Institute (POLIMI), will also be involved in teaching.
 
Za sve dodatne informacije i konsultacije obratite se na mail: gordanastefanovski@gmail.com

Prof. dr Gordana Stefanovski

Online kurs o Ekstrakorporalnoj terapiji udarnim talasima (ESWT) za fizijatre

Dear colleagues,

We are pleased to inform you that the first online course on Extracorporeal Shock Wave Therapy for physiatrists, organized by the UEMS PRM Board in collaboration with the ESWT SISC of ESPRM will start in October 2017. The aim of the course is to provide the theoretical knowledge necessary for the safe and effective use of Extracorporeal Shock Wave Therapy.

The course comprises five modules, including interactive lessons, webinars, journal club sessions, online workshops, assessments and will lead to a certificate of theoretical competency in shock wave therapy. The online theoretical course can be complemented by practical training at the shockwave workshop of the ESPRM 2018 Congress in Vilnius [subject to the registration policy of the Congress].

Two PRM trainees from each country will be accepted for free at the first ESWT online course. We would like to ask each national manager to propose two PRM trainees. Please send the following details to nbarotsis@icloud.com until September 15, 2017: First name, Last name, Country, Board registration number, email. Trainees have to register with the UEMS PRM Board at www.euro-prm.org (registration is free for PRM trainees).

Course Modules: 1. Introduction: History, Physics & Technology, Biological Effects 2. Principles of SW application: Indications, Contraindications & Side Effects, US guided ESWT. 3. Upper Limb applications: Shoulder, Elbow. 4. Lower Limb applications: Hip & knee, Ankle & foot. 5. Special applications: Spasticity, Myofascial pain syndrome, Bone healing, Wound healing. 6. Final Assessment for the theoretical competency in ESWT. 7. Demonstration & Hands-on session: Vilnius ESPRM shock wave workshop. This module is optional and subject to the registration policy of the 2018 ESPRM Congress.

Zainteresovani specijalizanti treba da pošalju tražene podatke do četvrtka, 14.09.2017. godine na e-mail: gordanastefanovski@gmail.com

Prof. dr Gordana Stefanovski

Stručni skup - MULTIPLA SKLEROZA

Poštovane kolege,

Udruženje fizijatara RS i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' Banja Luka organizuju stručni skup o multiploj sklerozi 15.9.2017. godine sa početkom u 14h u sali Socijalno-edukativnog centra u ulici Mladena Stojanović br 6, Banjaluka.

Predavanja će održati:
  • prof. dr Jasna Jančić,
    neuropsihijatar Klinike za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu, Beograd
  • dr Sanja Grgić, neurolog, UKC Banjaluka
  • dr Siniša Marković, fizijatar, SB Mlječanica

Skup će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, a tad će biti podijeljeni i certifikati sa predhodnog skupa.

3rd INTERNATIONAL MENOPAUSE SOCIETY REGIONAL CONFERENCE i 2nd SERBIAN MENOPAUSE SOCIETY CONGRESS

Poštovane kolege,

Multidisciplinarno udruženje za menopauzu (International Menopause Society), poziva Vas da aktivno učestvujete na 3rd INTERNATIONAL MENOPAUSE SOCIETY REGIONAL CONFERENCE i 2nd SERBIAN MENOPAUSE SOCIETY CONGRESS, koji će se održati od 16-18. novembra 2017 god. u hotelu Crown Plaza, Beograd.
Tema kongresa je: “Poboljšanje zdravlja u srednjem životnom dobu”. Kongres je posvećen lekarima i zdravstvenim radnicima raznih oblasti: interne medicine, endokrinologije, ginekologije, reumatologije, fizikalne medicine, opšte prakse, urologije, kardiologije, itd
Kongres se organizuje u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Beogradu, Klinikom za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i Endokrinološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva.

Preliminarni program

SIMPOZIJUM O SKOLIOZI 2017.

Poštovane kolege,

Društvo za usavršavanje i medicinsko obrazovanje (DEUS) organizuje Simpozijum o skoliozi koji će se održati 28.10.2017.god. u Hotelu Crown Plaza, Beograd.

Na ovom Simpozijumu će se okupiti najeminentniji domaći i svjetski stručnjaci koji će temu skolioze obraditi sa svih aspekata.
 

PRIJAVA ZA LJETNU ŠKOLU U MARSEJU.

Dear Colleagues, We have 24 trainees registered in European School Marseille 2017.
6 places still available for participating in the school.
If some of your trainees are interested, please send me rapidly their name, email and registration form completed.
We will registered the 6 trainees on the first-come, first-served basis.

To complete the registration, the trainees have to send:
- a short CV
- a letter of intention
- a letter of support from the PRM department to which he/she belong
- a letter of support from you as National Manager
- the Board registration number

Before coming trainees will need to send us a copy of their European Health Insurance Card (European trainees) and an international insurance file.
looking forward to read from you.
Best regards.
Prof. A Delarque, Prof. JM Viton, Prof. L Bensoussan

Evropska ljetna škola za specijalizante FMR u Marseju 2015.

Kao predstavnici BiH specijalizantice fizikalne medicine i rehabilitacije dr Samra Pjanić i dr Dunja Milićević (ZZFMR „Dr M.Zotović“) su učestvovale na Evropskoj ljetnoj školi za specijalizante u Marseju, Francuska, koja je trajala od 01.07. do 10.07.2015. Ljetnu školu je pohađalo 30 specijalizanata iz skoro svih dijelova Evrope (Italija, Malta, Španija, Irska, Velika Britanija, Portugal, Holandija, Njemačka, Švajcarska, Mađarska, Bugarska, Litvanija, Latvija, Grčka, Slovenija i Bosna i Hercegovina) .
Teme predavanja ovogodišnje Škole su bile vezane za analizu posture tijela i hoda, motoričko onesposobljenje kod ljudi, rehabilitaciju i neurofiziologiju. Cjelodnevna predavanja su organizovana u vidu jutarnje i poslijepodnevne sesije. Predavači su bili domaći i strani, uglavnom profesori (specijalisti FMR i neurologije, predsjednici UEMS PRM Board-a i Europske akademije rehabilitacijske medicine itd.).
Među raznovrsnim stručnim temama bilo je i jedno zanimljivo predavanje američkog novinara Gary Burkharta koji je u svom višesatnom izlaganju govorio kako se pojaviti na kongresu i postati zapažen nakon prezentovanja svog rada, biti primjećen, zanimljiv, (ne)odgovoriti na sva pitanja i na kraju ostati zapamćen kao zanimljiv izlagač. Takođe je promovisan sledeći 20. Evropski kongres FMR u Estorilu (u blizini Lisabona), Portugal, koji će se održati od 23. do 28.aprila 2016. Predsjednik organizacije Kongresa Jorge Lains je pozvao specijalizante da na istom, aktivno učestvuju u što većem broju.
S obzirom na dužinu trajanja predavanja u toku sedmice, vikend je bio rezervisan za razgledanje velikog broja znamenitosti koje nudi ovaj istorijski značajan lučki grad.

Intratekalna Baklofenska pumpa u tretmanu spasticiteta i hronicnog bola

Stručni tim u sastavu dr Boškić-fizijatar, dr Glogovac Kosanović-specijalizant, N.Jeremić, M.Cupić- dipl.med.sestre i V.Sarajlić- fizioterapeut iz Zavoda " dr M.Zotović" je od 18.5-20.5.2015 god. učestvovao na trodnevnoj radionici -"Intratekalna Baklofenska pumpa u tretmanu spasticiteta i hroničnog bola" koja je organizovana u Univerzitetsko rehabilitacionom Institutu Soca, Ljubljana. Radionica je organizovana pod pokroviteljstvom kompanije Medtronic a predavači su članovi ITB tima Slovenije na čelu sa dr Klemen Grabljevec, fizijatar. Kroz predavanja i praktični rad obnovljena su klinička znanja o spasticitetu, hroničnom bolu a primarni fokus radionice je usmjeren da se kroz praktični rad sa pacijentima prikažu svi aspekti rada sa ITB pumpom od selekcije pacijenata, implantacione tehnike, pracenje pacijenta sa ugrađenom pumpom, programiranje pumpe, komplikacije i rjesavanje istih. Dobijene informacije tj.vještine dovele su do poboljšanja naših znanja i stručnosti te otvorile mogućnost dijaloga sa kolegama drugih specijalnosti o primjeni Baklofenske pumpe i na našim prostorima.

OPEN MEDICAL INSTITUTE SALZBURG

Poštovane koleginice i kolege, na inicijativu prof.dr. Tatjane Bućme, predsjednice Udruženja Fizijatra RS, želim da vas izvijestim o mogućnosti učešća na seminarima iz oblasti rehabilitacije u Salzburgu.

Seminari se odvijaju svake godine pod pokroviteljstvom Američko-austrijske fondacije – AAF na lokaciji Schloss Aremberg u Salzburgu i program je u cjelini finansiran od strane Fondacije (troškovi puta, smještaj, hrana i predavanja). Učesnici dolaze iz više od 100 zemalja svijeta- srednje i istočne Evrope, centralne Azije , bivših republika Sovjetskog Saveza i drugih zemalja u tranziciji. Predavači su profesori sa nekoliko američkih univerziteta (Columbia University, Weill Cornell Medical College,  New York  Presbyterian Hospital) te Univerziteta   u Beču i Gracu koji dolaze na dobrovoljnoj bazi.

Tokom seminara se predstavljaju novi protokoli liječenja, nove tehnologije i iskustva u zbrinjavanju pacijenata, ostvaruju kontakti i stvara mogućnost konsultacije sa predavačima  u rješavanju teških slučajeva. Pored seminara, OMI nudi i sljedeće aktivnosti : Observerships, Satellite Symposia, and Visiting Professorships.

Pri aplikaciji za učešće na seminaru potrebno je priložiti određenu dokumentaciju (tačni podaci su dostupni na sajtu). Ukoliko je aplikacija prihvaćena, službenik regionalne OMI kancelarije telefonski provjerava znanje engleskog jezika. Prije dolaska na seminar učesnici su dužni poslati jedan prikaz slučaja koji će na seminaru prezentovati ( detalji za pripremu i slanje prezentacije su takođe dostupni na sajtu).

Učesnici dobijaju šifru pomoću koje koriste sadržaje biblioteke u kojoj su pohranjene dosadašnje najuspješnije prezentacije, kao i mogućnost pristupa edukativnim materijalima.

Članovi Udruženja fizijatara koji su do sada učestvovali na OMI seminarima su:  

  • dr Ljiljana Petrović 2004. godine
  • dr Jelena Nikolić-Pucar 2012. godine
  • dr Stanislava Markez 2013. godine
  • dr Dragana Bojinović- Rodić 2015. godine.
Dodatne informacije možete pronaći na sajtu AAF:
http://www.aaf-online.org/index.php/medical-programs.html

Izvjestilac
Stanislava Markez

Pulmološka rehabilitacija

Program pulmološke, odnosno plućne rehabilitacije, predstavlja sastavni dio kompleksnog liječenja mnogih plućnih oboljenja.
U okviru Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana, prije 3 godine, počelo je provođenje pulmološke rehabilitacije kod pacijenata sa plućnim oboljenjima i to sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, astmom, plućnom fibrozom,…
Programom je obuhvaćena: fizikalna terapija, medikamentozno liječenje, edukativne mjere i psihosocijalna podrška. Fizikalna terapija podrazumjeva: disajnu gimnastiku, trening disajne muskulature, trening izdržljivosti, jačanje mišićne snage, trening mišića karličnog dna, liječenje i profilaksa komplikacija osnovne bolesti (npr. profilaksa osteoporoze). Tim pulmološke rehabilitacije čine pulmolog, fizijatar,psiholog, fizioterapeut, radni terapeut i medicinska sestra/tehničar. Program sprovode dva viša fizioterapeuta, koja su prošla dodatnu edukaciju iz ove oblasti na Klinici za pulmološku i ortopedsku rehabilitaciju u Bad Reichenhall-u, Njemačka.
Početkom ove godine, pored odraslih pacijenata koje  smo uključivali u program, organizovan je četvorodnevni program fizikalne terapije za djecu oboljelu od cistične fibroze, s obzirom da je fizikalna terapija kod tog oboljenja jedan od najvažnijih modaliteta liječenja.

U Sarajevu je tokom vikenda 23-24.05.2015. godine održano predavanje na temu Fizikalna terapija u liječenju cistične fibroze. Predavanje je organizovalo Udruženje za cističnu fibrozu Zehra Kalajdžić iz Sarajeva u saradnji sa Pedijatrijskom klinikom Jezero-Sarajevo i Svjetskim udruženjem za cističnu fibrozu. U subotu 23.05.2015. održano je predavanje namjenjeno roditeljima oboljele djece, dok je u nedjelju 24.05.2015. predavanje predviđeno za medicinsko osoblje koje je profesionalno vezano za rad sa ovom kategorijom. Predavači su bili Louise Lannefors PhD, fizioterapeut iz CF centra pri Ringhospitalet Copenhagen University Hospital, Danska i Maria Cecilia Rodriguez Hortal, fizioterapeut iz CF centra Stockholm-Švedska. Predavanju su prisustvovala 3 fizioterapeuta, edukovana u oblasti pulmološke rehabilitacije, i jedan ljekar iz naše ustanove.

Glavna tema predavanje bila je svakako fizikalna terapija, kao jedan od modaliteta u liječenju cistične fibroze, ali se ponovio značaj i ostalih aspekata liječenja, poput medikamentozne terapije, pravilne ishrane, psihosocijalnog prikaza bolesti. Jedna od tema je bila i inhalatorna terapija te pravilna upotreba iste. Najveći akcenat se stavio na značaj čišćenja disajnih puteva i metoda koje koristimo u te svrhe. Nakon predavanje slijedila je praktična prezentacija metoda o kojima se usmeno govorilo (Primjena PEP maske, HiPEP metode,…).